Пътуване и туризъм в България

Антоново

Антоново

 

Град Антоново се намира в област Търговище в Североизточна България. Намира се на 430 метра надморска височина и е с площ 25 кв. км. Населението на града е 1450 души.

От растителният свят се срещат: цер, благун, бук, ясен, клен, бял и черен бор. А животинският свят е представен от: диви свине, елени, сърни, зайци, фазани, яребици, диви котки, белки, златки и други.

Антоново се намира близо до главният път Варна – София.

Преди Освобождението градът се е наричал Яйла кьой. През 1934 година градът е преименуван на Поляне, а от 1949 година се нарича Антоново. През 1974 година Антоново е обявен за град.

Природата, меката зима, чистите води са предпоставки за развитието на селски, екологичен и ловен туризъм. Интересни за посещение са Римският мост /край село Стеврек/, Калето и Гърбавата чешма. В града се намира архитектурно-скулптурен ансамбъл- „Клада”.
Привлекателно място за отдих и туризъм е язовир Ястребино.


В процес на разработка.

В процес на разработка.
В процес на разработка.