Пътуване и туризъм в България

Забележителности

Врачански Балкан

В България има 3 Национални парка, 11 природни парка, 55 резервата (16 от тях са биосферни), 346 природни забележителности, 430 защитени местности, 520 исторически места, 1760 вековни дървета, 389 защитени растителни видове и 473 защитени видове животни.