Пътуване и туризъм в България

Биосферни резервати

Биосферен резерват Бистришко бранище

Това е охранявана част от земната повърхност с характерни и запазени в естествено състояние флора и фауна. Биосферните резервати са 16 (преди са били 17, но от 2002 година резерват Маричини езера се слива с Централен Рилски резерват):

 • Али ботуш
 • Баюви дупки – Джинджирица
 • Бистришко бранище
 • Боатин
 • Джендема
 • Дупката
 • Камчия
 • Купена
 • Мантарица
 • Парангалица
 • Сребърна
 • Стенето
 • Узунбоджак
 • Царичина
 • Червената стена
 • Чупрене