Пътуване и туризъм в България

Природни паркове

Природен парк Рилски манастир

Природните паркове са територии, в които се опазват разнообразни екосистеми, характерни ландшафти и обекти на неживата природа. В нашата страна има 11 природни парка: