Пътуване и туризъм в България

Природен парк „Врачански Балкан“

Природен парк Врачански Балкан

Природен парк Врачански Балкан е разположен в Северозападна България, във Врачанска планина (част от Западна Стара планина) и включва по-голяма част от нея. В регистрите на Международния съюз за защита на природата паркът се отнася в категорията „защитени ландшафти и природни паркове”. На територията на природен парк Централен Балкан се намират едни от най-посещаваните туристически обекти- пещерите Леденика, Темната дупка, проходът Вратцата, Лакатнишките скали, Ритлите, връх Околчица и 3 манастира- Черепишкия манастир, Осеновлашкия манастир (Седемте престола) и Св. Иван Пусти. Природният парк получава името си от намиращия се наблизо град Враца. Обявен е за природен парк на 21 декември 1989 година с площ 28 844 хектара. Установени са около 700 висши растения (56 от които са обявени за редки или са защитени от изчезване, а 26 са защитени от Закона за защита на природата). Животинският свят- има 138 защитени вида животни, от които 21 вида са вписани в Червената книга. Особен интерес представляват черният щъркел, египетският лешояд, скалният орел и други. Установени са над 180 вида птици, от които 157 са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Бозайници- срещат се дива котка, язовец, видра, сърна и други. В парка има около 170 водопада, но само 17 от тях имат целогодишно вода. Водопадът Скакля е най-високият непостоянно течащ водопад в България (141 м). Друг интересен водопад е Боров камък. Височината му е 63 м в околностите на село Згориград (3-4 км югозападно от град Враца). Името му идва от находището на черен бор в местността.
В природния парк има 16 туристически и 8 опознавателни маршрута- „В света на екологията”, „Планинарство за начинаещи”, „Карст и биологично разнообразие”, „Войводинов дол – Скакля – гр. Враца”, „Горска пътека на приказките”, „Гората – място за живот и прием”, „По стъпките на Ботевата чета”, „Антична и Средновековна Вратица”. Има и 3 веломаршрута с различна трудност. Информация относно маршрутите, местата за настаняване и населените места може да получите в Природозащитен център „Натура”.