Пътуване и туризъм в България

Ритлите

Ритлите

Предполага се, че името идва от „ритла”, което означава странична преграда на волска кола. Ритлите представляват няколко успоредни, продълговати и тънки скали. Намират се в северната част на Искърското дефиле (на левия бряг на река Искър), близо до село Лютиброд (община Мездра). На десният бряг Ритлите достигат до скалата Шишманица, където героинята на Вазов от „Една българка”- баба Илийца преминава през река Искър. На запад се намира Рашов дол, където през 1876 година 10 Ботеви четници паднали в неравен бой. Източно от Ритлите на левия бряг на реката са разположени руините на старобългарската крепост Коритенград, където са открити 9 средновековни български църкви.

Площта на Ритлите възлиза на около 123,3 хектара. Дебелината на скалите е от 3 до 7 метра. Височината им достига до 80 метра над река Искър, а дължината между 200-400 м. Местата, намиращи се между отделните Ритли са обрасли с широколистна растителност. Образували са се преди около 120 милиона години. Смята се, че скалите са се отложили, докато тези части от страната са били море. Според древно предание в миналото тук е имало желязна врата, която е затваряла пътя към древната крепост Сердика. Обявени са за природна забележителност през 1938 година. Ритлите са включени в регистъра на защитените територии и защитени зони и попада в територията на Природен парк „Врачански Балкан”.

В близост се намира Черепишкия манастир.