Пътуване и туризъм в България

Резерват Ибър

резерват Ибър

Резерват Ибър е създаден на 26 февруари 1985 година и е с площ 2 248,6 хектара. Целта на резервата е опазването на реликтните видове, както и на редките и застрашени животни. Резервата се намира в северната част на Рила, между върховете Ибър и Белмекен. Кръстен е на връх Ибър, намиращ се в близост до резервата. Тук са установени около 400 вида висши растения. Най-разпространени са рилската иглика, алпийската роза и трансилванската камбанка. От голямо значение е голямата популация на клек- в най-високите части на резерват Ибър. Животинският свят е богат и разнообразен. Установени са около 50 вида птици, сред които са скалният орел и големият ястреб, които са застрашени от изчезване. Срещат се реликтни видове, датиращи от ледниковия период. От бозайниците се срещат вълк, сърна, кафява мечка, дива свиня и други.