Пътуване и туризъм в България

Резерват Скакавица

резерват Скакавица

Резерват Скакавица е най-малкият рилски резерват – с площ само 70,8 хектара. Създаден е на 28 март 1968 година. Намира се изцяло във високата част на Джерманската долина, между 1850 и 2050 м надморска височина в северната част на Рила (разположен е в Национален парк Рила). В резервата се намира най-високият водопад на планината- Скакавица. По-голяма част от резервата е заета от горски площи. Има много защитени растителни видове- български омайник, планински божур, златовръх и други. Също така се срещат и редки видове като преходна мурава и планинска дилянка. Установени са много голям брой гръбначни видове. Срещат се лисица, вълк, сърна, черен кълвач, сокерица, усойница, планинска водна жаба и други.