Пътуване и туризъм в България

Археологически музей – Хисаря

Археологически музей Хисаря

През 1933 година местни жители създават археологическо дружество като се има за цел да се събира, опазва и популяризира богатото археологическо наследство на Хисаря и региона. За председател е избран генерал Тодор Марков. В своята вила той създава лична музейна сбирка, която през 1953 година прераства в държавен музей. От 1960 година музеят се помещава в сегашната си сграда.

Археологическият музей разполага с археологически отдел и постоянна етнографска изложба, където са изложени предмети, накити, облекло, отразяващи бита, обичаите и занаятите на местните жители.

Могат да бъдат разгледани находки от археологически разкопки, макети на амфитеатъра, раннохристиянска базилика, жилищна сграда и южната порта „Камилите”. Интерес представляват каменните брадви, глинените съдове, кремъчните ножове.

Музеят притежава около 2377 експоната.