Пътуване и туризъм в България

Градски исторически музей – Брацигово

Градски исторически музей Брацигово

Градският исторически музей е открит през 1956 година в тогавашното начално училище, а от 1988 година се помещава в нова 2-етажна сграда. Експозицията обхваща периодите: Възраждане, Нова и Най-нова история и се дава информация за възникването на селището, за поминъка на населението. Централно място заема Априлското въстание- подготовката, избухването и ходът на въстанието. Между оригиналите на оръжията най-голям интерес представлява черешовото топче (единственото оригинално в България) и знамето на въстаниците, ушито от учителката Ана Гиздова.

Историческият музей се намира в старинната част на Брацигово и е център на оформилия се музеен комплекс- родната къща на Васил Петлешков, експозицията на Брациговата архитектурна школа през Възраждането и Етнографската експозиция. През 1976 година отваря врати експозицията в родната къща на Васил Петлешков – показва живота и дейността му. През 1981 година е открита експозицията „Брациговска архитектурна школа през Възраждането” и е разположена в комплекс „Попови къщи”. Посветена е на известните брациговски дюлгери (строители). Етнографската експозиция е открита през 1986 година в „Къневи къщи” и разкрива поминъка, обичаите и бита на населението на Брацигово и региона. От 2009 година има постоянна експозиция на художествената галерия, която съдържа произведения на прочути български творци. А от 2010 година към архитектурния комплекс „Попови къщи” има постоянна скулптурна експозиция на открито на световноизвестния професор Крум Дамянов.