Пътуване и туризъм в България

Исторически музей – Клисура

Исторически музей Клисура

Историческият музей в град Клисура се помещава във възпоменателната сграда „Читалище паметник-музей”, която е построена по повод 50-годишнина от Априлското въстание и е открита през 1926 година. Историческият музей разполага със сбирка от творби на известни български художници като например Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Дечко Узунов, Христо Станчев, Димитър Киров и други. Сред най-ценните експонати е оригиналната камбана, която известява началото на Априлското въстание на 20 април 1876 година (2 часа след обявяването на въстанието в Копривщица). Тук може да се види и автентичното черешово топче.

Експозициите са разположени на няколко етажа. На втория етаж се намира дрехи, оръжия, копие на знамето на въстаниците и се разказва за участието на Клисура във въстанието. Показан е поминъкът на клисурци- розопроизводството, скотовъдството, както и развитието на просветата в града.

Към Историческия музей са включени Павурджиевата къща, Козинаровата къща и Червенаковата къща.

Павурджиева къща- Къщата е изградена в характерния за Възраждането стил и съчетава розопроизводството с етнографията и историята. Тук е бил учреден първият таен революционен комитет- Четвърти революционен окръг- Пловдив. На двора се намира единствената запазена до днес розоварна. Павурджиевата къща е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение.

Козинарова къща- Козинаровата къща е била дом на семейство Козинарови. В двора е бил възстановен кладенеца, в който след края на Априлското въстание, майката Цана (Ана) скочила с четирите си невръстни деца, за да избегне поруганието от турците.

Червенакова къща- Червенаковата къща е първата възстановена къща след опожаряването на града и в нея са посрещнати руските освободители. На първия етаж има автентичен дюкян от ХХ век. Тук се намира още и „Музеят на картофите”.