Пътуване и туризъм в България

Исторически музей – Ямбол

Istoricheski muzei Yambol

Историческият музей на град Ямбол е разположен в центъра на града. Създаден е през 1952 година. Фондът на музея надброява над 93 000 експоната, някои от които са с голяма художествена или историческа стойност.

Първата музейна сбирка е била в мъжкото трикласно училище по инициатива на професор Петър Нойков. Местните жители събират експонати и ги подреждат в експозиция. Дълги години са били събирани и подреждани различни експозиции в читалището, докато през 1953 година Историческият музей официално отваря врати, но като музей на революционното движение.

В началото в музея е имало 3 отдела. Историческият отдел се е занимавал с изучаване на историята на град Ямбол и на региона от праисторията до 1944 г. Вторият отдел се е занимавал със събитията след 1944 година /фонда е наречен социалистическо правителство/. И третият отдел е природонаучният.Фондът на музея непрекъснато се увеличава и днес има над около 90 хиляди експоната, от които повечето са с огромно национално значение.

В музейните зали се нaмира и уникaлната експозиция „Драма” с фрагменти от микенската керaмика и глинен печат с така нареченото „линеарно писмо В”.

В момента музеят има 4 отдела- Архeология /включва фондовeте Прaистория, Античност, Срeдновековие и Нумизматика/, Бългaрските земи ХV-ХІХ век /включва Възрaждане и Етнография/, Нова и най-новa история и Връзки с обществeността. Към музея има ателие за рeставрация и консeрвация.

През изминалите години Ямболският исторически музей е организирал над около 30 мащaбни изложби, свързани с историята на Ямбол и рeгиона.