Пътуване и туризъм в България

Седемте рилски езера

Седемте рилски езера

Седемте рилски езера са една от най-големите природни забележителности на България и изобщо на Балканския полуостров. Те са посещавани от много български и чуждестранни туристи. Представляват група езера с ледников произход. Езерата са разположени в Дамгския дял на Северозападна Рила и са с надморска височина 2100 и 2500 метра. Разположени са стъпаловидно, някои от езерата са свързани помежду си чрез малки поточета, което е образувало малки водоскоци и водопади. Всяко от езерата си има свое име, което е дадено според специфичната външна особеност на езерото. На най-голяма надморска височина се намира езерото Сълзата (нарича се така заради прозрачността на водата) – 2535 метра. Следващото по височина е Окото, което е най-дълбокото циркусно езеро в България- 37,5 м (носи името Окото, заради почти перфектната си овална форма, наподобяваща око и има наситен син цвят при хубаво време). Бъбрека е с най-стръмни брегове от цялата група. Четвъртото е Близнака и е най-голямото по площ от всичките седем езера. Езерото е широко и стестено по средата като пясъчен часовник, а когато няма достатъчно вода се стопява до две малки езерца, откъдето идва и името му. Трилистника е с неправилна форма. Най-плиткото езеро е Рибното езеро. Последното и най-ниското от езерата е Долното езеро (2095 мера), което дава началото на река Джерман, тъй като точно тук се събират водите, които се изтича от останалите 6 езера. Езерата се подхранват предимно от снеготопенето и валежите.