Пътуване и туризъм в България

Славейковото училище

Славейковото училище Търговище

Славейковото училище в Търговище е паметник на културата с национално значение. Била е построена през 1863 година като светско училище от тревненски майстори. В нея е учителствал Петко Р. Славейков. Той взема участие в архитектурното вътрешно оформление. Приносът му получава признание от населението.  Заради това училището остава познато в историята като Славейковото училище. Училищната сграда е един от най-забележителните паметници на общественото строителство от времето на Възраждането.

През 1963 година в училището е превърнато в музей.  Днес тук се намира фонда на Историческия музей, който надброява 30 000 експозиции. От 1971 година сградата е национален паметник на културата.