Пътуване и туризъм в България

Триградско ждрело

Trigradskoto jdrelo

Триградското ждрело е живописен пролом на Триградска река и се намира в Западните Родопи, община Девин. Дължината на ждрелото е 7 км, като същинското ждрело е около 2-3 км. Западната му стена е с височина до 180 м, а източната му- 300 – 350 м. То е третото по дължина ждрело в България след Буйновското и Трънското.

Триградското ждрело се намира на около 1,5 км северно от село Триград (по пътя Девин – Триград). Свършва при устието на Триградска река в Чаирдере. На левия скат се намира пещерата Дяволското гърло, а на източния склон е Харамийската пещера.

Печатът се намира в хижа „Триградски скали” и в пещерата „Дяволското гърло”. Близо до хижа „Триградски скали” е разположен единствения в страната Музей на мечката.