Пътуване и туризъм в България

Църква „Света Троица“ – Банско

Църква Света Троица

Църква Света Троица се намира в центъра на град Банско и е един от символите на града. Това е една от най-посещаваните забележителности в града и е една от най-големите църкви в България. Църквата е построена през 1835 година, като разрешението за строежа е получено през 1833 година.

Основният инициатор е банският търговец Лазар Герман. В строителството участват и около 350 майстори-каменоделци, строители, резбари, както и доброволци от селището. Храмът представлява трикорабна базилика. На главния вход е изписана иконата на Света Троица. Под нея има кръст, а от двете му страни има по един полумесец. Разказва се, че именно тези полумесеци предпазили храмът от разрушение, тъй като турците видели символа на исляма и пощадили църквата.

Църквата има големи размери- дължината е 44 м., ширина- 22 м. и височина от 12 м. Дворът е обграден от 4-метров дувар, за да скрива храма от нечестиви очи.

Стенописите вътре са изписани след 1835 година. През 1850 година в северната част на църковния двор е изградена голяма каменна камбанария, която служи и за часовникова кула. Изградена е под ръководството на уста Глигор Доюв, известен сред местните като Глигата. Камбанарията има четириъгълна форма. В приземния етаж има огнеупорно помещение с желязна врата, което служело за дарохранилище на храма. На върха на кулата има 4 медни камбани, които са подредени по тоналност. Височината на кулата е 30 метра. Часовникът, монтиран на кулата през 1866 година е изработен от майстор Тодор Хаджирадонов.