Пътуване и туризъм в България

Велянова къща Банско

Велянова къща Банско

Веляновата къща е построена през ХVІІІ век, близо до централната част на Банско. От 1967 година е паметник на културата с национално значение. Веляновата къща е образец на архитектурния тип укрепена къща от времето на Възраждането. Интериорът й е характерен за епохата. Къщата е двуетажна. Изградена е от дърво и камък. Главната фасада има южен изглед и е с отворен чардак. Западната половина е добре укрепена срещу нападения. Къщата се откроява най-вече с украсата си- стенописи и дърворезбовани тавани, дело на Уста Велян Огнев от Дебърската художествена школа. Интериорът и фасадите са декорирани със стенописи и дърворезба.