Пътуване и туризъм в България

Исторически музей – Видин

Исторически музей Видин

Историческият музей е един от най-старите научни и културни институти във Видин. Неговата дейност е насочена към съхраняване, обработка и популяризиране на културно-историческите ценности.

Историческият музей е създаден през 1910 година като „Археологическо дружество” и е изложена първата музейна сбирка.

Има 7 отдела: Археология, Етнография, Нумизматика, Българските земи ХV-ХІХ век, Нова история, Най-нова история, Връзки с обществеността. Библиотечният фонд възлиза над 4600 тома. Останалите фондове надброяват над около 63 хил. експоната.