Пътуване и туризъм в България

Кордопулова къща

Кордопулова къща Мелник

Кордопуловата къща е най-голямата средновековна къща в България, построена през 1754 година. Тя е един от блестящите образци на мелнишката възрожденска архитектура. Нейният някогашен стопанин бил Кордопулос, който е завършил винарство във Франция и въвежда в България бордолезовия разтвор за лозаро-винарски нужди. Изнася вина за Венеция и Флоренция, продължавайки дейността на дядо си. Бил е близък приятел на Яне Сандански. Разстрелян е от турците заедно с още 20 българи, само 2 дни преди град Мелник да бъде освободен през 1912 година. На лятната тераса може да се види слънчев часовник. Една от стаите в къщата е известна като „синята стая”, тъй като в нея са запазени фрагменти от оригиналните стенописи от ХVІІІ век, оцветени в синьо. Интересно е и скривалището (закрито е от долапа, чиято полица е подвижна и през нея може да се напусне къщата незабелязано). Скривалищата са били неразделна част от интериора на богаташките Мелнишки къщи. В тази къща се намира и най-голямата винарска изба в Мелник, където могат да отлежават около 250-300 тона вино. От 2000 година Кордопуловата къща е сцена на Мелнишките вечери на поезията.