Пътуване и туризъм в България

Национален музей „Васил Левски“

Национален музей Васил Левски Карлово

Национален музей „Васил Левски” е разположен в близост до централния площад на град Карлово (само на няколко метра от него). Архитектурата й е характерна за най-ранния период на Възраждането. Националният музей обхваща родната къща на Апостола, експозиционна зала, мемориален параклис и Чардаклиевата къща. По време на Освобождението къщата на Васил Левски е била опожарена, но през 1933 година е била възстановена до първоначалния си вид, а през 1937 година е била преустановена в музей. В националния музей се съхраняват снимки, вещи, документи, свързани със семейството и живота и бита на великия българин Васил Левски. Също така са съхранени и литературни творби, посветени на Левски и произведения на изобразителното изкуство.

Къща-музей: Едноетажна сграда, която се състои от стая, която е вкопана в земята, килер, зимник и скривалище. В приземната част има две стаи. В една от стаите, наречена „Работна стая”, се пази тъкачния стан и чекръка на майката на Васил Левски. През единия от дървените долапи се слиза в тайно помещение, в което Апостола не веднъж се е криел. До къщата има работилница и бояджийница.

Експозиционна зала: Построена е през 1965 година. В нея са изложени произведения, които отразяват моменти от живота и революционното дело на Левски, документи, снимки, вещи, литературни творби от български и чуждестранни автори, посветени на Васил Левски.

Мемориален параклис: Построен е в памет на Васил Левски. В него се пазят част от неговите коси. Има иконостас. Иконите и стенописите са дело на Йордан Христов и Владимир Аврамов. В параклиса може да чуете ангелогласния хор на Йоан Кукузел с „Достойно есть”, едно от любимите песнопения на Левски.

Потокът от хора, стичащи се към къщата-музей „Васил Левски” не стихва и не намаля през никой сезон. Годишно музеят се посещава от около 35 000 туристи. На 21 юли 2000 година Национален музей „Васил Левски” придобива званието държавен културен институт с национално значение.