Пътуване и туризъм в България

Археологически резерват „Абритус“

Абритус

Археологическият резерват „Абритус” се намира на около 1-2 км от Разград, в местността „Хисарлъка”. Намерени са останки от римски военен лагер /кастел/ и късноантичния-ранновизантийски град Абритус. Открити са останки от крепостни стени, сгради, порти, склад за храна, жилищни постройки и други. Абритус е разположен на 1000 декара площ. Абритус е с международна известност.

Бил е античен римски град. Възниква през І-ви век под формата на римски военен лагер. През ІV век Абритус е добре устроен късноантичен град, добре укрепен с 35 кули, 4 порти и водоснабдителна система. След въвеждане на християнството в империята, градът става епископски център.

В различни исторически източници, Абритус е споменаван като мястото, на което през ІІІ век загива римският император Деций Траян в битка срещу готите.

През 596 година градът е разрушен след нападенията на аварите.  През VІІ-VІІІ век възниква българско укрепление на неговото място, а после и град. Но в края на Х век те били разрушени от киевския княз Светослав.

При разкопките на древния град е открито най-голямото намирано досега късноантично монетно съкровище от 853 златни монети, сечени от императори и императрици от V век от новата ера, управлявали Източната римска империя.

Най-забележителната част от резервата е античният град Абритус, който се разполага на площ от 150 декара.