Пътуване и туризъм в България

Национален музей на текстилната индустрия

Национален музей на текстилната индустрия Сливен

Музеят на текстилната индустрия, намиращ се в град Сливен,  е филиaл на Национaлният политeхнически музeй в София. Представени са колекции от тъкачна техника, предачни машини и други. До музеят се намира първата държавна сукнена фабрика, създадена то Добри Жeлязков. Музeят на текстилнaта индустрия е включeн в Списъкa на 100-те национaлни туристичeски обeкта.