Пътуване и туризъм в България

Археологически музей Созопол

археологически музей Созопол

Археологическият музей в град Созопол е създаден през 1961 година. Първоначално археологическия музей е бил разположен в неизползваната църква „Св. Св. Кирил и Методий”, а от 1975 година е преместен в специално изградено крило към сградата на Културния дом. Интерес за посетителите представляват източногръцките съдове, украсени с червенофигурни композиции, каменните и дървено-оловните котви, колекцията от 120 антични и средновековни амфори, извадени от дъното на морето и други.