Пътуване и туризъм в България

Туризъм и курорти

 

Туризмът в най-общ смисъл е пътуването с цел отдих и развлечение. Основателят на българският туризъм е писателят Алеко Константинов. В личен план, пътуванията, които хората предприемат, често обогатяват тяхната езикова, социална и познавателна култура. Понятието туризъм идва от френската дума “tour”, която означава обиколка.

Известни са следните видове туризъм:

 1. Морски туризъм
 2. Планински туризъм
 3. Екотуризъм
 4. Селски туризъм
 5. Културен туризъм
 6. Религиозен туризъм
 7. Делови (бизнес) туризъм
 8. Конгресен туризъм
 9.  Здравен туризъм
 10.  Спортен туризъм
 11.  Ловен и риболовен туризъм
 12. Винен туризъм
 13.  Кулинарен туризъм
 14.  Приключенски туризъм
 15.  Развлекателен туризъм