Пътуване и туризъм в България

Здравен туризъм

СПА туризъм

Здравният туризъм е известен още като лечебен, медицински, оздравителен и е една от най – древните форми на пътувания. Първоначалното му развитие е свързано с балнеолечението. Хората още в древността са посещавали лековити минерални извори, използвали са лечебна кал с цел укрепване, възстановяване на организма от някакво заболяване или просто неговото закаляване. В днешно време непрекъснато се обогатява и разширява гамата от процедури и услуги, които се предлагат. Прилагат се водолечение, калолечение, инхалации, парафинолечение, кинезитерапия, лечебен масаж, електролечение, светлолечение, музикотерапия, таласотерапия, билколечение, плодолечение, млеколечение и други. Тези процедури се прилагат за лечение на различни заболявания, за рехабилитация и възстановяване на организма след различни болестни състояния и за профилактика на здрави хора с цел укрепване и закаляване на организма.

Различават се следните видове здравен туризъм:

  •  балнеолечебен (балнеоложки) туризъм
  •  климатолечебен туризъм
  •  климато – балнеолечебен туризъм
  •  SPA туризъм
  •  wellness туризъм

България е известна дестинация за практикуване на здравен туризъм. Едно от предимствата на България пред другите държави е, че притежава множество балнеоложки курорти и минерални води.

При балнеоложкия туризъм лечението, профилактиката и възстановяването на организма се базира предимно на използването на минералните води, а също така до известна степен и използването на лечебна кал.

В България има общо 225 находища на минерални води. В Южна България техният брой е 148, а в Северна 77. В зависимост от температурата на водите те биват:

  • студени до 37 градуса по Целзий
  • топли от 37 до 60 градуса по Целзий
  • горещи над 60 градуса по Целзий

Най – горещия минерален извор в България е при Сапарева баня (103,5 градуса по Целзий).

Известни балнеоложки центрове в страната са: Велинград, гр. Вършец, гр. Меричлери, Момин проход, Нареченски минерални бани, гр. Хисаря, гр. Сандански, Павел баня, Бургаски минерални бани,гр. Банкя, с. Костенец, гр. Кюстендил, с. Шипково (Ловешко), Панчарево, Овча купел (София), гр. Сапарева баня и др.

Климатолечебен туризъм – при него като водещ фактор за оздравителния и закалителния ефект върху организма се очертава климата в даден регион, в съчетание с температурата на въздуха, слънчевото греене, вятъра, влажността, инфра – и ултравиолетовото лъчение. Климатолечебните райони в нашата страна са концентрирани предимно по Черноморското ни крайбрежие и в планинските курорти на Родопите, Рила и Пирин.

Климато – балнеолечебен туризъм– Той представлява съчетание между климатолечебния и балнеолечебния туризъм. Използват се и двата вида лечебни фактори. Лечението с минерални води се допълва с благоприятното въздействие на климата в съответния район.

SPA туризъм– Съкращението СПА произлиза от латинското „Sanus Per Aqua”, което означава „здраве чрез вода”. При СПА туризма се осъществява лечение чрез водата, като не е задължително водата да е минерална, термална или морска. Дори обикновената вода със своето химично, термично и механично действие е силен антистресов фактор. През последните години терминът „СПА” навлезе в България и придоби популярност. СПА туризмът започна да се развива динамично, като той вече се отделя от балнеоложкия туризъм, започнаха да се обособяват СПА курорти, съчетаващи природа, климат, минерални води и подходяща материално-техническа база и инфраструктура.

Уелнес (Wellness) туризъм– Терминът „уелнес” произлиза от думите „well-being” и “fitness”, с цел да се означи индивидуалния, многостранния израз на човешката нужда от здраве и благополучие. Уелнес туризма се определя като начин на живот базиращ се върху разбиранията за пречистване и хармония между тялото и душата. Wellness центровете предлагат голямо разнообразие от услуги за постигането на тези цели. Крайният резултат от всички тях е зареждане с енергия, по – добра работоспособност, постигане на здраве и дълголетие. Докато балнеоложкия туризъм се свързва с лечение преди всичко на заболявания и възстановяване от тях, често при хора от третата възраст, то wellness е по – скоро предпазване от заболявания и се практикува предимно от млади хора, стремящи се към хармоничен начин на живот.