Пътуване и туризъм в България

Конгресен туризъм

Конгресен туризъм

„Конгресният туризъм обхваща туристически пътувания с цел участие в конгресни прояви….. обединява туристи с общи интереси подчинени на определена цел” (Енчо Костов). Практикува се от платежоспособни хора с високи изисквания към условията и качеството на предлаганите услуги. Този вид туризъм се практикува предимно есента и пролетта, поради което благоприятства за удължаване на туристическия сезон. Конгресният туризъм се съчетава с класическия вид туризъм, като за кратък период от време се предлагат условия за делова работа и развлечение. България не е толкова известна дестинация за практикуване на конгресен туризъм.