Пътуване и туризъм в България

Културен туризъм

Културен туризъм

Културният туризъм е един от видовете туризъм зародили се най-рано. Смята се, че началото му датира още от първите олимпийски игри, проведени в древна Елада. По това време олимпийските игри не са били само спортни състезания, а също празници и състезания на културата и изкуството. Целта при този вид туризъм е обогатяване и разширяване познанията на туристите чрез опознаване на специфичната култура на посетената дестинация.
Обектите за посещение при този вид туризъм са:

  • историко–археологическите обекти – археологически разкопки, крепости и кули, дворци, паметни и бойни места, мемориални паметници, паметници, кораби, родни места и др.;
  • архитектурни обекти– чешми, мостове, акведукти, сгради, улици, площади, старинни квартали;
  • етнографски обекти- етнографски музеи, обичаи, облекла, битови предмети, занаяти, работилници, фолклорни, празници, кулинария;
  • религиозни обекти– църкви, манастири, светилища, гробници, шествия, празници;
  • културно–познавателни обекти– музеи, експозиции, панорами, възстановки, картинни галерии, съкровищници, библиотеки, университети и др.
  • културни атракции – фестивали, изложби, представления.

В зависимост от обектите, които се посещават се различават следните форми на културен туризъм:
– културно – исторически туризъм – свързан е с посещения на обекти на културно-историческото наследство. Това са различни паметници и забележителности на културата свързани с историческото минало на съответната дестинация, а също така археологически, архитектурни, етнографски и други обекти.
– културно- познавателен туризъм – Обектите представляващи интерес за туристите не е задължително да имат историческа стойност. Обект на културно –познавателния туризъм могат да са произведения на живописта, скулптурата, художествените занаяти, култови предмети, открити съкровища, музеи, произведения на литературата, музиката и др.
– фестивален туризъм – свързан с посещение и/или участие в културни прояви (празници, фестивали, чествания).
Културният туризъм е от видовете туризъм развиващ се много добре в нашата страна. България е страна, която разполага с богато културно – историческо наследство, което представлява интерес не само за българските, но за чуждестранните туристи. Данните от нашата страна показват, че голяма част от чуждестранните туристи (около 30 %) по време на престоя си посещават обекти на културно-историческото наследство.