Пътуване и туризъм в България

Развлекателен туризъм

Развлекателен туризъм

Всяко едно пътуване в една или друга степен има развлекателен характер. Когато обаче развлеченията са основен мотив на туристическото пътуване, то може да се говори за развлекателен туризъм. Развлекателния туризъм е едно доста обширно и многостранно понятие, често преплитащо се с други видове туризъм. Като форми на развлекателния туризъм се разглеждат: спортно-развлекателният, приключенският туризъм, шопинг туризма, секс туризма и хазартният туризъм.