Пътуване и туризъм в България

Религиозен туризъм

Католическа катедрала Свети Йосиф - София

Религиозният туризъм е свързан с посещение на различни култови обекти и прояви провокирани от религиозните и/или духовни потребности на пътуващите. Пътувания с религиозна цел са били предприемани още от древността. Една част от туристите предприемащи такива пътувания са подтикнати от чисто религиозни подбуди, а при други имат познавателен характер. Манастирите, църквите, джамиите и другите религиозни обекти представляват интерес не само за религиозните туристи, но и за тези, които проявяват интерес към културата и изкуството. В зависимост от водещите мотиви за предприемане на пътуването могат да се обособят следните видове религиозен туризъм: поклоннически туризъм и религиозно –познавателен.