Пътуване и туризъм в България

Спортен туризъм

спортен туризъм

Някои причисляват спортния туризъм към хоби туризма, тъй като за много туристи практикуването на даден спорт е хоби. От друга страна голяма част от спортовете са специфични, екстремни и се практикуват от любителите на приключенията, поради което той може да се определи и като приключенски.

Това е специален вид туризъм, при който основната цел на пътуването е практикуването на определен вид спорт и се задоволяват потребностите на туристите от спорт и отдих.

Голяма част от услугите, които се предлагат при спортния туризъм, са скъпи, тъй като се използват скъпоструващи съоръжения и екипировка. Много хотелски комплекси разширяват допълните си услуги и създават материални бази за различни видове спорт /фитнес центрове, тенис кортове, басейни и други/.