Пътуване и туризъм в България

Национални паркове

Връх Тодорка в Национален парк Пирин

Националните паркове са територии, отличаващи се с голямо разнообразие и природна красота. В тях се провежда научноизследователска работа и могат да се използват за рекреация и туризъм. Тези паркове са под режим, който е определен от Закона за защита на природата. Националните паркове в България са: